Cơ Khí Thủy Lực Tuấn Thái

Cửa chống ngập nước tầng hầm

Hệ thống cửa chống ngập nước tầng hầm tòa nhà

Mua hàng

Cửa chống ngập cho tầng hầm tòa nhà

Cửa chống ngập nước cho tầng hầm tòa nhà

Mua hàng

APTOMAT MCCB loại NXM-400S 3P

2,350,000 ₫

APTOMAT MCCB loại NXM-400S 3P

-Điện áp định mức :400/415/690V

-Dòng định mức Iđm=350,400A

-Dòng cắt Icu=50kA

-Số cực :3P,4P

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

APTOMAT MCCB loại NXM-320S 3P

856,000 ₫

APTOMAT MCCB loại NXM-320 3P

-Điện áp định mức :400/415/690V

-Dòng định mức Iđm=280,320A

-Dòng cắt Icu=35kA

-Số cực :3P,4P

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

APTOMAT MCCB loại NXM-250S 3P

750,000 ₫

APTOMAT MCCB loại NXM-250S 3P

-Điện áp định mức :400/415/690V

-Dòng định mức Iđm=160,200,250A

-Dòng cắt Icu=35kA

-Số cực :3P,4P

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

APTOMAT MCCB loại NXM-125 3P

555,000 ₫

APTOMAT MCCB loại NXM-125 3P

-Điện áp định mức :400/415/690V

-Dòng định mức Iđm=25,125A

-Dòng cắt Icu=25kA

-Số cực :3P,4P

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM7-800S

3,999,022 ₫

Aptomat MCCB Loại NM7-800S

-Số cực: 3P/4P

-Dòng đinh mức (A)  :800A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM7-600S

3,150,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM7-630S

-Số cực: 3P/4P

-Dòng đinh mức (A)  : 500~630A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM7-400S

1,752,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-400S

-Số cực: 3P/4P

-Dòng đinh mức (A)  : 315~400A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-250H

540,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-250H

-Số cực: 2P/4P

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-250S

810,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-250S

-Số cực: 3 Pha

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 25kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-125H

425,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-125H 

-Số cực: 2P /4P

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng