Cơ Khí Thủy Lực Tuấn Thái

Aptomat MCCB Loại NM1-125C

410,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-125C

-Số cực: 3 Pha

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 20kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-63H

752,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-63H

-Số cực: 4 Pha

-Dòng đinh mức (A)  : 10~20A

-Dòng cắt (kA) : 35kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-63S

410,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-63S

-Số cực: 3 Pha

-Dòng đinh mức (A)  : 10~20A

-Dòng cắt (kA) : 15kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCB loại NB1-63DC 4P

260,000 ₫

Aptomat MCB loại NB1-63DC 4P

Mua hàng

Aptomat MCB loại NB1-63DC 2P

165,000 ₫

Aptomat MCB loại NB1-63DC 2P

Mua hàng

Aptomat MCB loại NB1-63DC 1P

70,000 ₫

Aptomat MCB loại NB1-63DC 1P

Mua hàng

Aptomat RCCB CHINT NL1-63

250,000 ₫

Aptomat RCBO CHINT NBL1-63

-Số cực :2P

-Dòng định mứx: 63A

-Icu=6kA

-TYPE: AC

-Dòng rò: 30mA

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Cảm biến từ phi 18-24v

70,000 ₫

Cảm biến từ phi 18-24v

Mua hàng

Cảm biến từ phi 18-220v

70,000 ₫

Cảm biến từ phi 18-220v

Mua hàng

Cảm biến từ phi 12-24v

70,000 ₫

Cảm biến từ phi 12-24v

Mua hàng

Cảm biến từ phi 12-220v

70,000 ₫

Cảm biến từ phi 12-220v

Mua hàng