Cơ Khí Thủy Lực Tuấn Thái

Biến Áp CHINT NDK-2000

4,500,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-2000

-Công suất :2000VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-1500

4,100,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-1500

-Công suất :1500VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-1000

1,750,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-1000

-Công suất :1000VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-700

1,555,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-700

-Công suất :700VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-500

1,350,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-500

-Công suất :500VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-300

890,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-300

-Công suất :300VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-250

750,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-250

-Công suất :250VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-200

610,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-200

-Công suất :200VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-150

390,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-150

-Công suất :150VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-100

380,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-100

-Công suất :100VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-50

250,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-50

-Công suất :50VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-25

230,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-25

-Công suất :25VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng