Cơ Khí Thủy Lực Tuấn Thái

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-630S/3

13,300,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-630S/3

-Số cực :3pha

-Dòng định mức :500,630A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-630S/4

11,000,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-630S/4

-Số cực :4pha

-Dòng định mức :500,630A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-400S/4

1,025,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-400S/4

-Số cực :4pha

-Dòng định mức :315,350,400

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-400S/4

10,120,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-400S/3

-Số cực :3pha

-Dòng định mức :315,350,400

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-250H/4

6,100,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-250H/4

-Số cực :4pha

-Dòng định mức :125,160,180,200,225A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-250S/3

5,100,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250S/3

-Số cực :3pha

-Dòng định mức :125,160,180,200,225A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-250H/4

499,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4

-Số cực :4 pha

-Dòng định mức :25,32,40,50,60,100A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
HOT

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-125S/3

4,100,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-125S/3

-Số cực :3pha

-Dòng định mức :25,32,40,50,60,100A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

MÁY CẮT CHINT ACB loại NXA

40,000,000 ₫

MÁY CẮT CHINT ACB loại NXA

-Dải dòng định mức 400-4000A
-Điện áp định mức : 240/415V/690V
-Số pha: 3P, 4P
-Icu : 50KA – 100KA.
-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-630(160~630)

3,550,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-630(160~630A)

-Dải dòng bảo vệ  :160~630A

-Lắp cùng Contactor NC1-185/630

-Rơ le nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Tiếp điểm :1NO+1NC

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-200(80~200)

2,150,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-200(80~200A)

-Dải dòng bảo vệ  :80~200A

-Lắp cùng Contactor NC1-115/225

-Rơ le nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Tiếp điểm :1NO+1NC

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-150(80~150)

1,050,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-150(80~150A)

-Dải dòng bảo vệ  :80~150A

-Lắp cùng Contactor NC1-115/150

-Rơ le nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Tiếp điểm :1NO+1NC

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng