Cơ Khí Thủy Lực Tuấn Thái

Khởi động mềm CHINT NJR2-22D

8,900,000 ₫

KHỞI ĐỘNG MỀM NJR2-22D

-Công suất:22KW

-Dòng định mức:42A

-Điện áp :3 pha AC 380V(±15%) -50/60 Hz

-Khởi động mềm dùng cho động cơ ba pha lồng sóc 22KW

-Bảo hành :12 tháng

Mua hàng

KHỞI ĐỘNG MỀM CHINT NJR2-18.5D

8,880,000 ₫

KHỞI ĐỘNG MỀM NJR2-18.5D

-Công suất: 18.5KW

-Dòng định mức:29A

-Điện áp :3 pha AC 380V(±15%) -50/60 Hz

-Khởi động mềm dùng cho động cơ ba pha lồng sóc18.5KW

-Bảo hành :12 tháng

Mua hàng

Khởi động mềm CHINT NJR2-15D

8,250,000 ₫

KHỞI ĐỘNG MỀM NJR2-15D

-Công suất: 15KW

-Dòng định mức:29A

-Điện áp :3 pha AC 380V(±15%) -50/60 Hz

-Khởi động mềm dùng cho động cơ ba pha lồng sóc 15KW

-Bảo hành :12 tháng

Mua hàng

Khởi động mềm CHINT NJR2-11D

8,150,000 ₫

KHỞI ĐỘNG MỀM NJR2-11D

-Công suất: 11KW

-Dòng định mức:22A

-Điện áp :3 pha AC 380V(±15%) -50/60 Hz

-Khởi động mềm dùng cho động cơ ba pha lồng sóc 11KW

-Bảo hành :12 tháng

MÃ sản phẩm khác xin liên hệ với chúng tôi!

Mua hàng

Khởi động mềm CHINT NJR2-7.5D

7,800,000 ₫

KHỞI ĐỘNG MỀM NJR2-7,5D

-Công suất: 7,5KW

-Dòng định mức:15A

-Điện áp :3 pha AC 380V(±15%) -50/60 Hz

-Khởi động mềm dùng cho động cơ ba pha lồng sóc 7,5KW

-Bảo hành :12 tháng

Mua hàng

Biến tần Chint NVF2G-(1,5~3,15)/PS4

153,236 ₫

Biến tần Chint NVF2G

-3 Pha AC380V (±15%) , 47~63Hz

-Dòng điện định mức đầu ra 210A

-Bảo hành 12 tháng

-Các mã(hãng) sản phẩm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi !

Mua hàng

BIẾN TẦN CHINT NVF2G-37PS4

19,900 ₫

 BIẾN TẦN CHINT NVF2G-37PS4

-Công suất:37KW / 75A

-3 Pha AC380V (±15%) , 47~63Hz

-Dòng điện định mức đầu ra 210A

-Bảo hành 12 tháng

 -Các mã(hãng) sản phẩm khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi !

 

 

Mua hàng

Biến tần Chint NVF2G-18,5/PS4

1,150,000 ₫

Biến tần Chint NVF2G-18,5/PS4

-Công suất:18,5KW /37A

-3 Pha AC380V (±15%) , 47~63Hz

-Dòng điện định mức đầu ra 210A

-Bảo hành 12 tháng

-Các mã(hãng) sản phẩm khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi !

Mua hàng

Biến tần Chint NVF2G-15/PS4

950,000 ₫

Biến tần Chint NVF2G-15PS4

-Công suất:15KW /32A

-3 Pha AC380V (±15%) , 47~63Hz

-Dòng điện định mức đầu ra 210A

-Bảo hành 12 tháng

-Các mã(hãng) sản phẩm khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi !

Mua hàng

Biến tần Chint NVF2G-11PS4

999,000 ₫

Biến tần Chint NVF2G-11PS4

-Công suất:11KW /22A

-3 Pha AC380V (±15%) , 47~63Hz

-Dòng điện định mức đầu ra 210A

-Bảo hành 12 tháng

-Các mã(hãng) sản phẩm khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi !

Mua hàng

Biến tần Chint NVF2G-7,5PS4

899,999 ₫

Biến tần Chint NVF2G-7,5/PS4

-Công suất:7,5KW /17A

-3 Pha AC380V (±15%) , 47~63Hz

-Dòng điện định mức đầu ra 210A

-Bảo hành 12 tháng

-Các mã(hãng) sản phẩm khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi !

Mua hàng
HOT

Biến tần Chint NVF2G-5.5PS4

799,999 ₫

Biến tần Chint NVF2G-5,5/PS4

-Công suất:5,5KW /11A

-3 Pha AC380V (±15%) , 47~63Hz

-Dòng điện định mức đầu ra 210A

-Bảo hành 12 tháng

-Các mã(hãng) sản phẩm khác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi !

Mua hàng