%MINIFYHTML3d491b1125675edb3cdc552038e854b510%

Cơ Khí Thủy Lực Tuấn Thái

Aptomat MCCB Loại NM7-400S

1,752,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-400S

-Số cực: 3P/4P

-Dòng đinh mức (A)  : 315~400A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-250H

540,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-250H

-Số cực: 2P/4P

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-250S

810,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-250S

-Số cực: 3 Pha

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 25kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-125H

425,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-125H 

-Số cực: 2P /4P

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-125C

410,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-125C

-Số cực: 3 Pha

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 20kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-63H

752,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-63H

-Số cực: 4 Pha

-Dòng đinh mức (A)  : 10~20A

-Dòng cắt (kA) : 35kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-63S

410,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-63S

-Số cực: 3 Pha

-Dòng đinh mức (A)  : 10~20A

-Dòng cắt (kA) : 15kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCB loại NB1-63DC 4P

260,000 ₫

Aptomat MCB loại NB1-63DC 4P

Mua hàng

Aptomat MCB loại NB1-63DC 2P

165,000 ₫

Aptomat MCB loại NB1-63DC 2P

Mua hàng

Aptomat MCB loại NB1-63DC 1P

70,000 ₫

Aptomat MCB loại NB1-63DC 1P

Mua hàng

Aptomat RCCB CHINT NL1-63

250,000 ₫

Aptomat RCBO CHINT NBL1-63

-Số cực :2P

-Dòng định mứx: 63A

-Icu=6kA

-TYPE: AC

-Dòng rò: 30mA

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng