%MINIFYHTML3d491b1125675edb3cdc552038e854b510%

Cơ Khí Thủy Lực Tuấn Thái

Biến Áp CHINT NDK-150

390,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-150

-Công suất :150VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-100

380,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-100

-Công suất :100VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-50

250,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-50

-Công suất :50VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Biến Áp CHINT NDK-25

230,000 ₫

Biến Áp CHINT NDK-25

-Công suất :25VA

-Tần số :50-60Hz

-Điện áp đầu vào :440/380/220V

-Điện áp đầu ra: 220/110/48/24/12/6V

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-630S/3

13,300,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-630S/3

-Số cực :3pha

-Dòng định mức :500,630A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-630S/4

11,000,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-630S/4

-Số cực :4pha

-Dòng định mức :500,630A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-400S/4

1,025,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-400S/4

-Số cực :4pha

-Dòng định mức :315,350,400

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-400S/4

10,120,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-400S/3

-Số cực :3pha

-Dòng định mức :315,350,400

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-250H/4

6,100,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-250H/4

-Số cực :4pha

-Dòng định mức :125,160,180,200,225A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-250S/3

5,100,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250S/3

-Số cực :3pha

-Dòng định mức :125,160,180,200,225A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Bộ chuyển nguồn ATS CHINT NZ7-250H/4

499,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-250H/4

-Số cực :4 pha

-Dòng định mức :25,32,40,50,60,100A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
HOT

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-125S/3

4,100,000 ₫

Bộ chuyển nguồn ATS NZ7-125S/3

-Số cực :3pha

-Dòng định mức :25,32,40,50,60,100A

-Điện áp định mưac :415V 50Hz

-Bộ điều khiển: Loại A (Loại cơ bản)

-Dải điện áp cấp nguồn điều khiển: 230V 50Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng