%MINIFYHTML3d491b1125675edb3cdc552038e854b510%

Cơ Khí Thủy Lực Tuấn Thái

MÁY CẮT CHINT ACB loại NXA

40,000,000 ₫

MÁY CẮT CHINT ACB loại NXA

-Dải dòng định mức 400-4000A
-Điện áp định mức : 240/415V/690V
-Số pha: 3P, 4P
-Icu : 50KA – 100KA.
-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-630(160~630)

3,550,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-630(160~630A)

-Dải dòng bảo vệ  :160~630A

-Lắp cùng Contactor NC1-185/630

-Rơ le nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Tiếp điểm :1NO+1NC

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-200(80~200)

2,150,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-200(80~200A)

-Dải dòng bảo vệ  :80~200A

-Lắp cùng Contactor NC1-115/225

-Rơ le nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Tiếp điểm :1NO+1NC

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-150(80~150)

1,050,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-150(80~150A)

-Dải dòng bảo vệ  :80~150A

-Lắp cùng Contactor NC1-115/150

-Rơ le nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Tiếp điểm :1NO+1NC

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-93(23~93)

360,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-93(23~93A)

-Dải dòng bảo vệ  :23~93A

-Lắp cùng Contactor NC1-40/95

-Rơ le nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Tiếp điểm :1NO+1NC

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-36(23~36)

290,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-36(23~36A)

-Dải dòng bảo vệ  :23~36A

-Lắp cùng Contactor NC1-32

-Rơ le nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Tiếp điểm :1NO+1NC

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-25(1~25A)

189,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NR2-25(1~25A)

-Dải dòng bảo vệ  :1~25A

-Lắp cùng Contactor NC1-09/32

-Rơ le nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Tiếp điểm :1NO+1NC

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

RƠ LE NHIỆT CHINT NXR-630(125-400)

3,550,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NXR-630(125-400A)

-Dải dòng bảo vệ: 125~400A.

- Rơle nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Sử dụng chung với Contactor loại NXC-225,265,330,400,500,630

-Bảo hành 12 tháng.

-Tiếp điểm báo trạng thái: 1NO +1NC

 

Mua hàng

RƠ LE NHIỆT CHINT NXR-200(80-200)

2,100,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NXR-200( 80-200A)

-Dải dòng bảo vệ:80-200A.

- Rơle nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Sử dụng chung với Contactor loại NXC-120,160,185,225

-Bảo hành 12 tháng.

-Tiếp điểm báo trạng thái: 1NO +1NC

 

Mua hàng

RƠLE NHIỆT CHINT NXR-200(80-100A)

510,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NXR-100( 80-100A)

-Dải dòng bảo vệ: 80~100A.

- Rơle nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Sử dụng chung với Contactor loại NXC-120,160,185,225

-Bảo hành 12 tháng.

-Tiếp điểm báo trạng thái: 1NO +1NC

 

Mua hàng

RƠLE NHIỆT CHINT NXR-100/(63-100A)

410,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NXR-25( 63-93A)

-Dải dòng bảo vệ: 63~93A.

- Rơle nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Sử dụng chung với Contactor loại NXC-40,50,65,75,85,100)

-Bảo hành 12 tháng.

-Tiếp điểm báo trạng thái: 1NO +1NC

 

Mua hàng

RƠLE NHIỆT CHINT NXR-100/(23-70A)

370,000 ₫

RƠ LE NHIỆT CHINT NXR-25( 23-70A)

-Dải dòng bảo vệ: 23A-70A.

- Rơle nhiệt 3 pha lưỡng kim

-Sử dụng chung với Contactor loại NXC-40,50,65,75,85,100)

-Bảo hành 12 tháng.

-Tiếp điểm báo trạng thái: 1NO +1NC

 

Mua hàng