%MINIFYHTML3d491b1125675edb3cdc552038e854b510%

APTOMAT MCCB loại NXM-400S 3P

2,350,000 ₫

APTOMAT MCCB loại NXM-400S 3P

-Điện áp định mức :400/415/690V

-Dòng định mức Iđm=350,400A

-Dòng cắt Icu=50kA

-Số cực :3P,4P

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

APTOMAT MCCB loại NXM-320S 3P

856,000 ₫

APTOMAT MCCB loại NXM-320 3P

-Điện áp định mức :400/415/690V

-Dòng định mức Iđm=280,320A

-Dòng cắt Icu=35kA

-Số cực :3P,4P

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

APTOMAT MCCB loại NXM-250S 3P

750,000 ₫

APTOMAT MCCB loại NXM-250S 3P

-Điện áp định mức :400/415/690V

-Dòng định mức Iđm=160,200,250A

-Dòng cắt Icu=35kA

-Số cực :3P,4P

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

APTOMAT MCCB loại NXM-125 3P

555,000 ₫

APTOMAT MCCB loại NXM-125 3P

-Điện áp định mức :400/415/690V

-Dòng định mức Iđm=25,125A

-Dòng cắt Icu=25kA

-Số cực :3P,4P

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM7-800S

3,999,022 ₫

Aptomat MCCB Loại NM7-800S

-Số cực: 3P/4P

-Dòng đinh mức (A)  :800A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM7-600S

3,150,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM7-630S

-Số cực: 3P/4P

-Dòng đinh mức (A)  : 500~630A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM7-400S

1,752,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-400S

-Số cực: 3P/4P

-Dòng đinh mức (A)  : 315~400A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-250H

540,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-250H

-Số cực: 2P/4P

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-250S

810,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-250S

-Số cực: 3 Pha

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 25kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-125H

425,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-125H 

-Số cực: 2P /4P

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-125C

410,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-125C

-Số cực: 3 Pha

-Dòng đinh mức (A)  : 150~250A

-Dòng cắt (kA) : 20kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM1-63H

752,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-63H

-Số cực: 4 Pha

-Dòng đinh mức (A)  : 10~20A

-Dòng cắt (kA) : 35kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng