%MINIFYHTML3d491b1125675edb3cdc552038e854b510%

Aptomat MCCB Loại NM7-800S

3,999,022 ₫

Aptomat MCCB Loại NM7-800S

-Số cực: 3P/4P

-Dòng đinh mức (A)  :800A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM7-600S

3,150,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM7-630S

-Số cực: 3P/4P

-Dòng đinh mức (A)  : 500~630A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng

Aptomat MCCB Loại NM7-400S

1,752,000 ₫

Aptomat MCCB Loại NM1-400S

-Số cực: 3P/4P

-Dòng đinh mức (A)  : 315~400A

-Dòng cắt (kA) : 50kA

-Điện áp (V) : AC 415V  50/60 Hz

-Bảo hành 12 tháng

Mua hàng